Rezultāti

 

Zinātniskās publikācijas

Poster: Communicating the climate crisis on a local scale: Interactions between scientists and the public

 

Datu bāzes

Alūksnes un Burtnieka ezerā dzīvojošo organismu izpētes datu bāzes

 

Informatīvi izglītojošie materiāli

Pētījuma noslēguma ziņojums: Klimata pārmaiņu ietekme uz zilaļģu ziedēšanu Latvijas ezeros
Klimata pārmaiņu ietekme uz ezeru ekosistēmu un cilvēka veselību
Prezentācija: Klimata pārmaiņas Latvijā
Prezentācija: Zilaļģes un to toksīni
Prezentācija: Barošanās tīkli - ezera mugurkauls
Prezentācija: Cilvēks klimata pārmaiņu barības ķēdē
Prezentācija: Zilaļģes un to toksīni Burtnieka un Alūksnes ezeros
Prezentācija: Metālu saturs Burtnieka un Alūksnes ezera zivīs
Prezentācija: Modernās tehnoloģijas ūdeņu izpētē. Attālās izpētes metodes Latvijas ezeru izpētei un nelikumīgas zvejas detektēšanai
Prezentācija: Modernās tehnoloģijas ūdeņu izpētē. Ģeoradara datu modelēšana Klauģa ezerā
Prezentācija: Modernās tehnoloģijas ūdeņu izpētē. Hidroakustika.
Prezentācija: Ilgtspējīga ezeru ekoloģisko problēmu risināšana - kā tur nonākt?
Prezentācija: Ezeru apsaimniekošana. Valsts, privātā sektora un pilsoniskās sabiedrības izaicinājumi
Infografika: Klimata pārmaiņas un to ietekme uz ezeriem
Zilaļģes Gleotrihia Echinulata attīstība Alūksnes ezerā
Klimata pārmaiņu ietekme uz ezeru eitrofikāciju (Burtnieka ezera gadījums)

Ziņojumi un publikācijas medijos

Druva: Zilaļģes un klimata pārmaiņas
Lsm.lv: KLimata pārmaiņas veicina toksīnu uzkrāšanos zivīs
LTV sižets: Klimata pārmaiņas veicina toksīnu uzkrāšanos zivīs
LR1: LHEI pētnieces par klimata pārmaiņu izraisītajām sekām Latvijas ezeros raidījumā "Zināmais Nezināmajā"
Aluksnes novads: Skolēni kopā ar zinātniekiem pētīsAlūksnes ezera barības ķēdi

VTV, LTV sižets: Burtnieka ezera pētnieki izglīto skolēnus

LR1: Par cilvēka darbības un klimata pārmaiņu ietekmi uz Latvijas ezeriem raidījumā "Zināmais Nezināmajā" stāsta vadošais pētnieks Matīss Žagars
Valmiera24: Burtniekos iedzīvotāji iesaistās Burtnieka ezera izpētē
Valmieras Ziņas: Iedzīvotāji iesaistās Burtnieka ezera izpētē
Sižets Latvijas Televīzijas Dienas ziņās par Alūksnes ezera izpēti
Burtnieku Novada Vēstis: Iesaisties Burtnieka ezera izpētē!
Alūksnes Novada vēstis: Aicina iepazīt Alūksnes ezeru
Valmieras Ziņas: Atklās Burtnieka ezera izpētes periodu
Burtnieku novads: 18.augustā būs iespēja iesaistīties Burtnieka ezera izpētē!
Alūksnes novads: 14.augustā Alūksnes ezera izpētes atklāšana
C.albula: Alūksnes ezera izpētes atklāšana
Valmieras ziņas: Burtnieka ezerā veiks visaptverošu ezera klimata pārmaiņu izraisīto seku izpēti
Sižets: Burtnieka ezera ekosistēmu turpina pētīt zinātnieki
 

Attēli un kartogrāfiskie materiāli

Burtnieka ezera aizaugšana ar lēpēm, meldriem, niedrēm

Pētniecības datu ievākšana Burtnieka ezerā

 

Alūksnes ezeram raksturīgā zilaļģu suga Gleotrihia Echinulata caur mikroskopu

 

Alūksnes ezera zivju paraugu ievākšana un šķirošana

 

Burtnieks augstas izšķirtspējas satelīta Sentinel-2 attēlā

 

Alūksnes skolēni kopā ar zinātniekiem pēta ezera fitoplanktonu

 

Burtnieku novada skolēni ievāc zivju paraugus

 

Alūksnes iedzīvotāji veic zivju kuņģa satura izpēti

 

Populārzinātniska konference par klimata pārmaiņām Latvijas ūdeņos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

Kontakti