Par CyCLE

Pēdējos gadu desmitos notikušas ievērojamas klimata izmaiņas, kas ieteikmējušas arī ezeru ekosistēmas.

 

CyCLE mērķi

  • Izpētīt klimata izmaiņu pastiprinātā fenomena – zilaļģu ziedēšanas, radītās sekas ūdeņu ekosistēmu funkcionēšanā, stabilitātē un bioloģiskajā daudzveidībā, izmantojot modeļezeru piemērus
 
  • Informēt un izglītot pašvaldības un dažādas sabiedrības grupas par ezeru izpētes norisi un rezultātiem

 

Kā rīkosimies?

Lai noskaidrotu Alūksnes ezera un Burtnieku ezera veselības stāvokli, plānots veikt visaptverošu ezeru izpēti. Īpaša uzmanība tiks pievērsta zilaļģu ziedēšanai un tās izraisīto seku izzināšanai. Augsti kvalificēti pētnieki un speciālisti, izmantojot inovatīva metodes, pētīs ezeru barības ķēdi, fizikālos un ķīmiskos ietekmējošos faktorus, izdalīto toksīnu apjomu un to uzkrāšanos barības ķēdes posmos. Ar pētniecības rezultātiem un klimata pārmaiņu izraisītajām sekām abos ezeros tiks iepazīstināti ezeru apkārtējie iedzīvotāji, pašvaldības un citas sabiedrības grupas.

 

Kontakti