Jaunumi

Pētnieki izveidojuši Alūksnes un Burtnieka ezerā dzīvojošo organismu datu bāzes

01.09.2016
 

 

Lai identificētu Alūksnes un Burtnieka ezeros notikušās izmaiņas pēdējo 30 gadu laikā, Vides risinājumu institūta un Latvijas Hidroekoloģijas institūta pētnieki apkopoja un analizēja dažādus ezera parametrus, kas iegūti pirms 30 gadiem, kā arī tos, kas ievākti projekta laikā.

Rezultātā pētnieki izveidojuši vairākas datu bāzes, kurās glabājas informācija par ezeru barības ķēžu galvenajām organismu grupām – zooplanktonu, zoobentosu un zivju sabiedrību. Datu bāzes satur informāciju par minēto organismu sugu sastāvu, biomasu un zivju barošanās paradumiem. Lai noskaidrotu ezera barības ķēdes situāciju, pētīti arī zivju sabiedrības barošanās paradumi – uzskaitītas ezeros mītošās zivju sugas, to apjoms, vecuma grupas un to specifiskie barošanās paradumi. Lai izmērītu ezera ūdens kvalitāti, pētnieki apkopoja Burtnieka un Alūksnes ezeru temperatūru un dažādu vielu (skābekļa, N-NO3, N-NO2, N-NH4, Ntot, PO4, Ptot) koncentrācijas. Savukārt potenciālo toksisko vielu identificēšanai ezeros, pētnieki analizēja datus par bīstamo vielu un smago metālu koncentrāciju Burtnieka un Alūsknes ezeru sedimentos un zivīs.

Šādu datu bāžu izveide ir nozīmīgs resurss, kas ļauj izprast ezeru barības ķēdi un palīdz meklēt ezera ekoloģisko problēmu cēloņus. Līdz šim par Latvijas ezeriem iegūstama nepilnīga informācija, jo vēsturiski nav ievākti detalizēti dati par visām ezeru organismu grupām. Līdz ar to šīs datu bāzes būs pamats arī nākotnes pētījumiem un izmaiņu fiksēšanai.

Papildu informāciju par zivju sabiedrības un to barošanās paradumu datu bāzēm iespējams iegūt, zvanot Vides risinājumu institūta vadošajam pētniekam Matīsam Žagaram, t. +371 29218057

Papildu informāciju par zooplanktona un zoobentosa datu bazēm iespējams iegūt, zvanot Latvijas Hidroekoloģijas institūta vadošajai pētniecei Ingrīdai Puriņai, t. +371 26186367

Atpakaļ

Kontakti