Jaunumi

Izstrādāts CyCLE pētījuma noslēguma ziņojums

05.10.2016
 

 

CyCLE projekta gaitā tika organizētas vairākas Burtnieka un Alūksnes ezera zinātniskās ekspedīcijas. To laikā ievākti zooplanktona, zoobentosa un zivju paraugi. Lai spriestu par klimata pārmaiņu ietekmi uz ezeru barības ķēžu bioloģisko daudzveidību, iegūtie dati salīdzināti ar vēsturiskajiem datiem. Rezultātā noskaidrots katra ezera barības ķēžu sastāvs, kā arī klimata pārmaiņu ietekme uz zilaļģu ziedēšanu ezeros.

Ar detalizētiem pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties Pētījuma noslēguma ziņojumā

Atpakaļ

Kontakti